Zakonska regulativa

Zastita osobnih podataka

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 24 Statuta Dječjeg vrtića Čigra, Zagreb, Radauševa3, ravnateljica  Martina Pavić dana 21.05.2018. donijela je

Odluku  o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Odluka o imenovanju  dostavljena je  u AZOP.

Službenika možete kontaktirati na mail: 

Dobivena bespovratna sredstva ili donacije u 2019.

Erasmus + /  180.825,30 kn
ESF /           1.994.425,00 kn 

Opci akti vrtica

PRAVILNIK
PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

E matica

Dječji vrtić upisuje podatake o dječjem vrtiću i upisanoj djeci u zajednički elektronički upisnik e–maticu za čije je vođenje i ažuriranje odgovorna Ivana Džanić. 

Pristup informacijama

Način ostvarivanja pristupa informacijama ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a službenik za informiranje je Ivana Džanić.

DV Čigra ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak). 

Zahtjev za informacijama možete poslati službeniku za informiranje na:

  • Korisnici

  • Grad Zagreb 

Sufinanciranje djece u privatnim i vjerskim vrtićima

Nacini financiranja

  • Općine Zagrebačke županije 

  • Donacije

  • Sredstva osnivača

Javna nabava

 

Dječji vrtić Čigra obavlja javnu nabavu temeljem naputka donesenog dana 30.siječnja 2014., a sve sukladno članku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13).

Verifikacije

Suglasnost MPŠ za izvođenje kraćeg redovnog programa učenja engleskog jezika - Klasa: 601-01/02-01/0105 UR broj: 532-06-03-1/8-02-1

Suglasnost MZOS na kraći program folkloraKlasa: 601-02/15-03/01934  UR broj: 533-25-16-0004

Suglasnost MZOŠ na kraći glazbeni program - Klasa: 601-02/10-03/00231  UR broj: 533-10-11-0014

Suglasnost MZOŠ na kraći glazbeno dramsko scenski program "Kreativni pokret" - Klasa: 601-02/19-03/00260  UR broj: 533-05-19-0004

Suglasnost MZOŠ na kraći program likovno-lutkarske igraonice - Klasa: 601-02/13-03/01182  UR broj: 533-25-14-0008

Suglasnost MZOŠ na program odgojno-obrazovnog rada s darovitom djecom predškolske dobiKlasa: 601-02/12-03/00235 UR broj: 533-21-13-0008

 

 

Certifikat ISO 9001:2015

 

Program prevencije zlostavljanja djece

 

Program provođenja znakovnog jezika za bebe

 

Projekt unaprjeđenja usluga Dječjeg vrtića ČIGRA (UP.02.2.2.08.0044)

Dokumenti vrtica