Zakonska regulativa

Zastita osobnih podataka

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 24 Statuta Dječjeg vrtića Čigra, Zagreb, Radauševa3, ravnateljica  Martina Pavić dana 21.05.2018. donijela je Odluku  o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.Odluka o imenovanju  dostavljena je  u AZOP.

Službenika možete kontaktirati na mail: 

Dobivena bespovratna sredstva ili donacije u 2020.

PBZ Grupa /      12 000  EUR 

Opci akti vrtica

Evidencija djece Grada Zagreba

Dječji vrtić upisuje podatake o dječjem vrtiću i upisanoj djeci u zajedničku elektroničku Evidenciju djece Grada Zagreba za čije je vođenje i ažuriranje odgovorna Ivana Džanić. 

Pristup informacijama

Način ostvarivanja pristupa informacijama ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a službenik za informiranje je Ivana Džanić.

DV Čigra ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak). 

Zahtjev za informacijama možete poslati službeniku za informiranje na:

 • Korisnici

 • Grad Zagreb 

Nacini financiranja

 • Općine Zagrebačke županije 

 • Donacije

 • Sredstva osnivača

Sufinanciranje djece u privatnim i vjerskim vrtićima

Javna nabava

 

Dječji vrtić Čigra obavlja javnu nabavu temeljem naputka donesenog dana 30.siječnja 2014., a sve sukladno članku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13).

Verifikacije

 • Suglasnost MZO za izvođenje kraćeg redovnog programa učenja engleskog jezika - Klasa: 601-02/15-03/01939 UR broj: 533-25-18-0012

 • Suglasnost MZO na kraći program folklora - Klasa: 601-02/15-03/01934  UR broj: 533-25-16-0004

 • Suglasnost MZO na kraći glazbeni program - Klasa: 601-02/10-03/00231  UR broj: 533-10-11-0014

 • Suglasnost MZO na kraći glazbeno dramsko scenski program "Kreativni pokret" - Klasa: 601-02/19-03/00160  UR broj: 533-05-19-0004

 • Suglasnost MZO na kraći program likovno-lutkarske igraonice - Klasa: 601-02/13-03/01182  UR broj: 533-25-14-0008

 • Suglasnost MZO na program odgojno-obrazovnog rada s darovitom djecom predškolske dobi- Klasa: 601-02/12-03/00235 UR broj: 533-21-13-0008

 • Suglasnost MZO na poseban sportski program – Klasa: 601-02/19-03/00848 UR broj : 533-05-19-0004

 • Suglasnost MZO na ustroj i provedbu obaveznog programa predškole  - Klasa: 601-02/14-03/01070 , UR broj: 533-25-15-0014

 

 

Projekt unaprjeđenja usluga Dječjeg vrtića ČIGRA (UP.02.2.2.08.0044)

 

Certifikat ISO 9001:2015

 

Program provođenja znakovnog jezika

za bebe

 

Program prevencije zlostavljanja djece

Dokumenti vrtica