ESTA PITANJA

KUTAK  ZA 

R

O

D

I

T

E

LJ

Koje je radno vrijeme vrtića?

Vrtić radi od 7:00 do 18:00 svaki radni dan. Radno vrijeme naših lokacija planiramo i provodimo prema potrebama roditelja tako da neke rade i dulje, do 20:00.

Može li dijete biti u vrtiću od 7:00 do 20:00?

Preporuka ministarstava i struke je da dijete ne boravi u ustanovi više od 10 sati dnevno. Apeliramo na naše klijente da tu preporuku poštuju.

Radi li vrtić tijekom ljeta?

Vrtić radi cijelu godinu, osim u vrijeme državnih blagdana. Tijekom lipnja, srpnja i kolovoza vrtić ima pravo na reorganizaciju skupina i lokacija.

Upisujete li djecu koja nisu redovito cijepljena u jaslice/vrtić?

Vrtić provodi mjere zdravstvene zaštite u skladu s naputcima i pravilnicima koje donosi nadležno ministarstvo (Program zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima, NN 105/02 i 55/06). Ako dijete ima potvrdu ovlaštenog pedijatra da može krenuti u vrtić, odnosno da nije cijepljeno radi kontraindikacija i da će biti procijepljeno kroz neko vrijeme, tada dijete upisujemo. Ako isto ne postoji, zahtjev za upis neće biti pozitivno ocijenjen.

Kolika je brojnost jasličkih skupina?

Broj djece u jasličkim skupinama varira od 10 do 17 što ovisi o prostoru u kojem su iste organizirane te broju odgajatelja.

Koliko traje period prilagodbe na jaslice?

U pravilu prilagodba na jaslice traje oko 2 tjedna, a tempo prilagođavamo individualno svakom djetetu.

Kako izgleda vrtićki program, koja područja djeca savladavaju?

Program rada  definiran je Kurikulumom Dječjeg vrtića Čigra, no izvedba ovisi o interesima djece za određenu temu. Sami polazak u vrtićku grupu podrazumijeva određenu razinu samostalnosti u području brige o sebi i razvijen govor - što omogućuje  učenje kroz igru. Prateći suvremenu pedagogiju i potrebe današnjeg, a poglavito budućeg društva, razvijamo digitalnu kompetenciju te upoznajemo djecu s informacijsko komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima. Vrtić će djeci tehnologiju učiniti pristupačnom, naučiti ih njome upravljati te ih medijski opismeniti. Cilj nam je naučiti djecu da upravljaju tehnologijom, a ne da ona upravlja njima.

 

Koje kraće programe djeca mogu pohađati?

Djeca vrtićke dobi mogu sudjelovati i u kraćim programima kao što su programi učenja stranih jezika (engleski i talijanski), program sporta, glazbe i folklora, ritmike i plesa. Ovisno o Planu i programu, izvođačima te vremenu izvođenja neki se programi dodatno naplaćuju, a neki su već uključeni u cijenu. Klijenti te informacije dobivaju na početku školske godine.

Provodi li vrtić program predškole?

Dječji vrtić provodi program predškole, ali samo za svoje polaznike. U skladu s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole za djecu školske obveznike, vrtić organizira svakodnevne aktivnosti. Spomenute aktivnosti za cilj imaju unapređivanje intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja djece kroz stjecanje znanja, izgrađivanje identiteta, njegovanje humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije, kreativnosti, razvijanje grafomotoričkih, predčitalačkih i predmatematičkih vještina.

Primate li u vrtić djecu s posebnim potrebama?

Kada govorimo o posebnim potrebama djeteta, teško je generalizirati. Nakon inicijalnih razgovora i upoznavanja obitelji i djeteta te razmatranja svih opcija, stručni tim odlučuje o uključivanju djeteta u program. Stručni tim također definira dinamiku dolazaka, vrstu programa, dnevni obujam programa, potrebu za dodatnim asistentom i sl.

Kako radite s djecom koja imaju posebnu potrebu u smislu dodatnih obrazovnih sadržaja, tj. s darovitom djecom?

Vrtić provodi program identifikacije potencijalno darovite djece. Cilj ovog programa je poticanje razvoja sve djece obogaćivanjem djetetova okruženja pravim poticajima te uključivanjem djece u posebno osmišljene aktivnosti i igre. Individualizira se rad s pojedincima koji pokazuju izraženo razvijene kognitivne sposobnosti, a poseban naglasak se stavlja na poticanje socio-emocionalnog razvoja kroz grupni i individualni rad te na suradnju s roditeljima.

 

Organizirate li dodatne programe izvan vrtića?

S obzirom na različite potrebe djeteta i zahtjeve roditelja, organiziramo i provodimo kraće programe u dogovoru s vanjskim izvođačima koje imaju verificirane programe od strane MZOS (obuka klizanja, koturanja, tenis, plivanje, skijanje).

Kako često roditelji dobivaju povratne informacije i u kojem obliku?

Uz kvalitetnu brigu o djeci jedna od bitnih zadaća svakako je kvalitetna suradnja s roditeljima. Roditeljima i obiteljima naše djece vrata vrtića uvijek su otvorena. U okviru UNICEF-ovog „Programa podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu“ organiziramo radionice za roditelje „Rastimo zajedno“. Komunikaciju s roditeljima održavamo putem naše web stranice i digitalne oglasne ploče na kojoj svakodnevno prate promjene i obavijesti vezane za skupinu svojeg djeteta. Roditeljski sastanci su organizirani tri puta godišnje, a termini individualnih razgovora su mjesečni. Roditelji također dobivaju albume fotografija iz skupine kao i foto izvješća o nekim od aktivnosti. Stručni tim, kao i ravnateljica, roditeljima su svakodnevno na raspolaganju uz prethodnu najavu mailom ili telefonski.

Je li vrtić siguran i koje su mjere poduzete?

Želja nam je da briga prema djeci bude potpuna i radi toga krajnje odgovorno prihvaćamo obvezu stvaranja sigurne okoline. Dječji vrtić Čigra ima izrađen Program mjera povećane sigurnosti i sve protokole koji nam pomažu u ispravnom odlučivanju, ne samo u kriznim situacijama, već i u onim svakodnevnim koje traže povećani oprez.

Kako izgleda prehrana u vrtiću?

Prehrana se u Vrtiću planira prema Prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću. Obroci su raspoređeni na doručak od 8:00 do 9:00 sati, voćnu užinu u 10:00 sati, ručak od 11:30 do 12:30 sati i mliječnu užinu od 15:00 do 15:30 sati. Voće i voda ponuđeni su tijekom cijelog dana. Jelovnik je sezonski i izmjenjuje se svakih 5 tjedana. Zastupljene su sve vrste namirnica. Kalorijsku i mikrobiološku kontrolu vrši Hrvatski zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar. Kako bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne prehrambene potrebe, potrebno je priložiti liječničku potvrdu (alergije). U dogovoru s odgajateljima u vrtić je dozvoljeno donositi isključivo hranu koja je tvornički zatvorena i posjeduje istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja.

 

Koja je cijena vrtića?

Iznos mjesečne rate za boravak djeteta/cijena u Dječjem vrtiću Čigra obračunava se na način da se ekonomska cijena vrtića umanjuje za subvenciju grada ili općine u kojoj dijete ima prebivalište.
Ekonomska cijena, ovisno o lokaciji vrtića, iznosi od 2 800 - 2 900kn.

Subvencija Grada Zagreba, ovisno o dokumentaciji dostavljenoj za sufinanciranje,

iznosi od 1 300 do 1 750kn.
Dakle, mjesečna rata kreće se od 1 050  - 1 600kn.
Subvencije ostalih općina i gradova Zagrebačke županije su različite, a za točan iznos trebate se obratiti njihovim upravnim odjelima.

Koliko se umanjuje cijena vrtića ako dijete nije polazilo vrtić dio mjeseca?

Bez obzira na dinamiku dolazaka djeteta u vrtić, mjesečna rata se ne umanjuje. Svim korisnicima vrtića umanjuje se rata za kolovoz u iznosu od 30% bez obzira jesu li ili nisu u tom mjesecu dolazili u vrtić.

Kada se možemo upisati u vaš vrtić?

Dječji vrtić Čigra osim u redovnom roku upisa (travanj/svibanj) upisuje tijekom cijele godine ako postoje slobodni kapaciteti.