Unaprjeđenje usluga

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projektom će se unaprijediti postojeće usluge vrtića te uvesti novi edukativni i sportski sadržaji za djecu. Jednako tako, projekt će doprinijeti povećanju ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života roditelja te će se ojačati kapaciteti zaposlenika.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je doprinos ravnoteži poslovnog i obiteljskog života roditelja na način da će se radno vrijeme vrtića prilagoditi radnom vremenu roditelja (uvođenje produljenog boravka) te će unaprijediti postojeće usluge kao i uvesti dodatni (besplatni) sadržaji te aktivnosti (sportske, edukativne i dr.) te se planiraju ojačati postojeći kapaciteti zaposlenika sudjelovanjem na edukacijama.

 

 

Naziv projekta:

Unaprjeđenje usluga Dječjeg vrtića ČIGRA (UP.02.2.2.08.0044)

Ukupna vrijednost projekta: 4.986.062,70 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 4.986.062,70 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 02.04.2019. – 02.10.2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Martina Pavić,   cigra@cigravrtic.hr

Paperclip
Scissors Photo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija možete pronaći na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr/operativni-program/