REHRANA

KUTAK  ZA 

R

O

D

I

T

E

LJ

  • U Vrtiću se prehrana planira prema Prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću i preporukama struke. Jelovnici su sezonski i izmjenjuju se kroz 5 tjedana te su oglašeni na oglasnim pločama i web stranici.

  • Obroci su raspoređeni kroz dan na:

    8.00 - 9.00 DORUČAK 

        10.00     VOĆNA UŽINA

   11.30-12.30   RUČAK  

   15.00-16.00  MLIJEČNA UŽINA

 

  • Voće i voda ponuđeni su tijekom cijelog dana.

  • Ručak se 4 puta godišnje kontrolira kalorijski i mikrobiološki.

  • U Vrtić je dozvoljeno donositi isključivo hranu koja je tvornički zatvorena i posjeduje istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja.

  • Kako bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne prehrambene potrebe, potrebno je priložiti liječničku potvrdu (zdravstveni razlozi). Ako je posebna prehrana uvjetovana religijskim uvjerenjima, dovoljno je navesti na zahtjevu i inicijalnom upitniku izjavu roditelja (vjerska uvjerenja).

ELOVNIK

TJEDNI