PROGRAM

Program vrtić

Krećemo u vrtić!

U pravilu sva djeca nakon treće godine pripadaju ili kreću u vrtićku grupu. Sami polazak u vrtićku grupu podrazumijeva određenu razinu samostalnosti u području brige o s sebi, razvijen govor jer sada, već malo starije Čigriće, očekuje niz novih područja koje trebaju savladati. 

 

Uz redovit vrtićki program tu je još bogat izbor DODATNIH PROGRAMA u koje se djeca mogu uključiti nakon 3 ili 4 godine:

 • Kraći program ranog učenja engleskog jezika

 • Kraći program ranog učenja njemačkog jezika

 • Kraći program ranog učenja talijanskog jezika

 • Sportski kraći program

 • Program ritmike i plesa

 • Glazbeni program

 • Folklor

 • Program likovnog stvaralaštva

 • Program rada s potencijalno darovitom djecom

 • NTC sustav učenja

 • CAP program prevencije zlostavljanja djece

 • UNICEF-ov program „Rastimo zajedno“ namijenjen  roditeljima 

PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

Identifikacija darovite djece, poticanje razvoja sve djece obogaćivanjem djetetova okruženja pravim poticajima te uključivanje djece u posebno osmišljenje aktivnosti i igre, individulani rad s pojedincima koji pokazuju izraženo razvijene kognitivne sposobnosti, a poseban naglasak se stavlja na poticanje socio-emocionalnog razvoja kroz grupni i individualni rad te na suradnju s roditeljima.

PROJEKTI I PROJEKTNO UČENJE

Projekt je niz aktivnost u kojima djeca zajedno sa odgojiteljima proširuju znanja o odabranoj temi.

Projektima se često priključuju roditelji nudeći svoje savjete, znanja i zanimljive materijale.

 

 

 

„Što čujem, to zaboravim.

Što vidim, to zapamtim.

Što učinim, to shvatim.“

 

ŠKOLA KUCA NA VRATA...

Od kolovoza 2014. godine na snagu je stupio Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole kojim je određeno sljedeće:

 • Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH

 • Program predškole je obvezan za svu djecu  koja do 01. travnja tekuće godine napune 6 godina života

 • Program se provodi od 01. listopada do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje

 • Po završetku programa, odgojno-obrazovna ustanova izdaje potvrdu za dijete o pohađanju Programa predškole

 

Program predškole u Čigri uključuje i nekoliko aktivnosti za roditelje:

 • Usmene konzultacije sa psihologinjom oko spremnosti djeteta za školu

 • Roditeljski sastanak sa stručnim timom vrtića

 • Edukacija u sklopu CAP programa

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE

 

S predškolcima se svakodnevno provode igre i aktivnosti koje im pomažu u vježbama predCitanja i pisanja,, osnova matematike,, razvoju grafomotorike,, osamostaljivanju, prepoznavanju potencijalno opasnih situacija i postizanju socio-emocionalne zrelosti za školu. TakoDer, na pripremi za školu uz odgojitelje radi vrtiCka psihologinja i provodi detaljno testiranje spremnosti za školu za svako dijete koje je u programu.